Regulaminy Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda dla Archidiecezji Gdańskiej i okolic:

KB – Regulamin plastyczny dla klas 0-III

KB – Regulamin dla SZKÓŁ PONADGIM

KB – Regulamin dla SP i GIM

Literatura dodatkowa:

Etienne Charpentier, Czytając Nowy Testament, Dzieło Łukasza – Ewangelia i Dzieje Apostolskie, s. 107-122

OBOWIĄZUJE FINALISTÓW Z GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NA ETAPIE WOJEWÓDZKO-METROPOLITALNYM!

 

Regulamin Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda dla Archidiecezji Warszawskiej i okolic:

KB – Regulamin dla SP w Warszawie

 

Wyniki Wojewódzko-Metropolitalnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Rumi:

Wyniki – Szkoły Podstawowe

Wyniki – Szkoły Gimnazjalne

Wyniki – Szkoły Średnie

 

Pytania wraz z odpowiedziami z Finału Konkursu:

1) SP – św. Łukasz etap III (FINAŁ) – arkusz dla sprawdzającego

2) GIM – św. Łukasz etap III (FINAŁ) – arkusz dla sprawdzających

3) PONADGIM – św. Łukasz etap III (FINAŁ) – arkusz dla sprawdzającego

 

Wyniki etapu Centralnego Konkursu Biblijnego im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda w Warszawie:

Wyniki – Szkoły Podstawowe (WARSZAWA)

 

Pytania wraz z odpowiedziami z etapu Centralnego:

1) SP – św. Łukasz etap centralny – arkusz dla sprawdzającego