"Była Światłość prawdziwa,
która oświeca każdego człowieka,
gdy na świat przychodzi.
Na świecie było [Słowo],
a świat stał się przez Nie,
lecz świat Go nie poznał.
Przyszło do swojej własności,
a swoi Go nie przyjęli.
Wszystkim tym jednak, którzy Je przyjęli,
dało moc, aby się stali dziećmi Bożymi,
tym, którzy wierzą w imię Jego"

Fundacja „SŁOWO” została ustanowiona Aktem Założycielskim z dnia 29 sierpnia 2012. Działamy na rzecz dzieci, młodzieży, osób dorosłych – tak by pomóc im odnaleźć się w codzienności, by nie zgubili w życiu wartości chrześcijańskich.

W ramach szeroko zakrojonej działalności statutowej Fundacja działa m.in. w formule tematycznych programów, których realizacja obejmuje wiele innych celów Fundacji.

Programy są i będą nadal sukcesywnie realizowane i w ramach możliwości oraz potrzeb będą określane nowe dziedziny tematyczne.

Obecnie są to:

  • Konkurs Biblijny – ewangelizacja dzieci i młodzieży;

  • Święto Chrztu Polski – promocja najważniejszego święta w dziejach naszej Ojczyzny, podkreślenie, że źródło mamy w cywilizacji chrześcijańskiej;

  • Słowo na Plaży – ewangelizacja miejska - czytanie Pisma Świętego, uwielbienie, koncert, świadectwa – w ramach corocznego Tygodnia Biblijnego;

  • Orszak Trzech Króli – działania animujące lokalną społeczność, propagujące wspólnotę i wartości chrześcijańskie.

Po raz pierwszy konkurs został zorganizowany przez Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy parafii p.w. Najświętszej Maryi Panny Wspomożenia Wiernych w Rumi. Pierwsza edycja odbywała sięw 2001 roku i objęła swym zasięgiem rumskie szkoły. W kolejnych latach konkurs rozszerzał swój zasięg i od kilkunastu lat obejmuje całe woj. pomorskie i Archidiecezję Gdańską. Głównym organizatorem Konkursu Biblijnego jest Akcja Katolicka Archidiecezji Gdańskiej przy współpracy z różnymi podmiotami, m. in. Fundacją „Słowo” (od 2012 r.).

W konkursie, który ma charakter ewangelizacyjny, rokrocznie bierze udział ok. 70 tys. dzieci i młodzieży z przedszkoli, szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Konkurs Biblijny im. Sługi Bożego kard. Augusta Hlonda jest zamieszczony w Wykazie konkursów i zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalonym przez Pomorskiego Kuratora Oświaty.

Fundacja „Słowo” wraz z innymi podmiotami jest głównym organizatorem konkursu w diecezjach znajdujących się poza województwem pomorskim.

Co roku, 14 kwietnia obchodzimy Narodowe Święto Chrztu Polski, ustanowione przez Sejm RP 22 lutego 2019. Ma ono upamiętniać wydarzenie, które legło u fundamentów państwa polskiego i jednocześnie skłaniać do wdzięczności, zadumy i zastanowienia się nad tym, co każdy z nas może dla dobra Ojczyzny zrobić.

W myśl przyjętej ustawy 14 kwietnia ma być dniem „narodowej refleksji nad dziedzictwem naszych ojców, nad odpowiedzialnością wszelkich władz państwowych, wszystkich obywateli i każdego z osoba za naszą Ojczyznę, za jej przyszłość i pomyślność”.

Święto powinno służyć inspiracji do podejmowania działań na rzecz dobra wspólnego. Ze względu na państwowy charakter, jesteśmy tego dnia zachęcani do wywieszenia biało-czerwonych flag.

Fundacja "Słowo" zajmuje się propagowaniem Święta Chrztu Polski, podkreślaniem, że źródłem naszej Ojczyzny jest cywilizacja chrześcijańska. Stworzyliśmy do tego celu odrębną witrynę: swietochrztu.pl, zapraszamy do jej odwiedzania, aby bliżej zapoznać się z tematem.

Wydarzenie “Słowo na Plaży” odbywa się pod honorowym patronatem Arcybiskupa Metropolity Gdańskiego Sławoja Leszka Głódzia.

Pomysł wydarzenia rozwinął się w młodym środowisku ewangelizacyjnym, związanym z Fundacją Słowo. Uznano, że dobrym umiejscowieniem wydarzenia jest miejska plaża w Gdyni, w okolicy której na Kamiennej Górze stoi wysoki krzyż, widoczny doskonale w nocy.

„Słowo na Plaży” to czytanie i słuchanie tekstów Nowego Testamentu wyznaczonych na aktualny coroczny Tydzień Biblijny. Towarzyszą temu artystyczne formy uwielbiania Pana, koncert i świadectwa. Wydarzenie odbywa się dzięki pomocy sponsorów i wolontariuszy.

Święto Objawienia Pańskiego (Epifanii), znane w Polsce pod nazwą Święta Trzech Króli, jest najstarszym świętem chrześcijańskim odnoszącym się do narodzin Jezusa Chrystusa. Obchodzone było nawet wcześniej niżświęto Bożego Narodzenia. Znaczenie tego święta dla Polaków potwierdza wielowiekowa tradycja. Niestety, w roku 1960, na fali szalejącej ateizacji, zniesiono je jako dzień wolny od pracy.

W zamyśle orędowników świętowania, ten dzień ma się stać ogólnochrześcijańskim, radosnym celebrowaniem w formie kolędowania, inscenizacji zdarzeń biblijnych czy teżwesołych orszaków. Do takiego świętowania zapraszamy w Rumi, gdzie w 2014 roku około 3000 osób uczestniczyło w pierwszej uroczystości Orszaku Trzech Króli, którego organizacji podjął się Mirosław Słowikowski. Następna edycja, która odbyła się w 2015 roku zgromadziła podobną liczbę osób. W ostatniej edycji uczestniczyło większość szkół rumskich.