Fundacja "Słowo"

ul. Derdowskiego 23, 84-230 Rumia
e-mail: biuro@fundacjaslowo.pl,
tel: 500-784-744 (biuro); tel: 601-638-283 (Prezes Fundacji)
Adres korespondencyjny: ul. Wybickiego 10, 84-230 Rumia

KRS: 0000435830, NIP: 5882397923, REGON: 221758326

Numer konta: 63 8351 0003 0031 4585 2000 0010 (Bank Spółdzielczy Rumia)