Regulamin Konkursu Biblijnego

Regulaminy Konkursu Biblijnego dla Warszawy -podział według klas:

Regulamin 0-IV

Regulamin 0-IV pdf

Regulamin IV-VI

Regulamin IV-VI pdf

Regulamin VI-VIII

Regulamin VI-VIII pdf