Sprawozdanie z organizacji przygotowań do święta św. Jana Bosko – Patrona Rumi

wpis w: Inne inicjatywy | Comments

Nowenna do św. Jana Bosko odbyła się w dniach 22-30.01 we wszystkich rumskich parafiach, by przygotować do obchodów święta św. Jana Bosko – Patrona Rumi.

Fundacja SŁOWO przygotowała baner dla każdej z parafii. Informacje o nowennie zostały zamieszczone w ogłoszeniach parafialnych.

Wspólnie z Akcją Katolicką wytypowano 44 cytaty św. Jana Bosko. Wydrukowano jest w nakładzie ok. 3000 egzemplarzy. Były one rozdawane wiernym 31.01, w święto św. Jana Bosko przy wyjściu z kościołów.

31.01 we wszystkich parafiach w Rumi odbyły się uroczyste msze święte z kazaniami okolicznościowymi.

Miasto z tej okazji powiesiło flagi na całej ulicy Dąbrowskiego.

W „Gońcu Rumskim” ukazał się wywiad z ks. proboszczem Januszem Sikorą na temat uroczystości poświęconych św. Janowi Bosko. Wzmianka okazała się również w Gazecie Rumskiej: https://gazetarumska.pl/44566/swieto-jana-bosco-patrona-rumi/

W przyszłym roku planujemy organizację centralnej mszy świętej dla całego miasta oraz flag z podobizną św. Jana Bosko, które zostaną udostępnione mieszkańcom.