Czy Gender jest zagrożeniem dla edukacji, rodziny i społeczeństwa?

wpis w: Aktualności | Comments

Czy Gender jest zagrożeniem dla Edukacji, rodziny i społeczeństwa? Pod takim tytułem w dniu 26.03.2014 odbyła się konferencja w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko – Pomorskiej w Wejherowie, mająca na celu szerszego spojrzenia na mechanizmy kryjące się pod popularnym ostatnio terminem – gender.

Organizator konferencji – Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Wejherowskiego Jan Klawiter, zaprosił na spotkanie specjalistów w tej dziedzinie. Wykłady poprowadzili: Alina Strzałkowska – Centrum Edukacji Nauczycieli; dr Andrzej Kołakowski – pedagog, Uniwersytet Gdański; Antoni Szymański– socjolog.

Pani Alina Strzałkowska przedstawiła długą listę zagrożeń jaką niesie ze sobą ideologia Gender. Najważniejsze z nich dotyczyłymożliwości wprowadzenia standardów edukacji seksualnej typu B w Europie. W wyniku czego dzieci w wieku 4 – 6 lat uczyłyby się masturbacji we wczesnym dzieciństwie, przyjaźni i miłości w stosunku do tej samej płci, 6 – 9 lat o różnych metodach antykoncepcji, autostymulacji, ejakulacji, stosunku, 9 – 12 lat o skutecznych użyciu prezerwatywy, masturbacji, orgazmie, pierwszych doświadczeniach seksualnych, orientacji płciowej. Z tego typu edukacją wiąże seksualizacja dzieci (zachęcanie do masturbacji i wczesnych kontaktów seksualnych), dezorientacja wobec męskiej i żeńskiej tożsamości płciowej, wzrost zachowań ryzykownych, wzrost bezpłodności, zmiany tradycyjnego modelu rodziny, wzrost zjawiska pedofili itd.

Natomiast Pan Andrzej Kołakowski skupił się na aspektach psychospołecznych rewolucji Gender. Zwrócił uwagę, że dyskusja dotycząca np. homoseksualizmu nie jest możliwa, gdyż jakiekolwiek wypowiedzi negatywne lub nieprzychylne w stosunku do osób o orientacji homoseksualnej, często wiążą się niemiłym odzewem ze strony mediów. Dochodzi zatem do paradoksu demokratycznego, gdzie mniejszości narzucają swoją wolę większości, a większość może podlegać prawu mniejszości.

Na zakończenie konferencji wystąpił Pan Antoni Szymański z tematem: Konsekwencje dla jednostki i społeczeństwa konwencji Rady Europy o zapobieganiu i zwalczaniu przemocy wobec kobiet i przemocy domowej, zwracał szczególną uwagę, że ów konwencja niesie ze sobą prawa, które wbrew pozorom mogą zaszkodzić zarówno kobietą jak i mężczyzną. Zgodnie z duchem konwencji męskie wzorce zachowania nie będą przekazywane, lecz piętnowane.Dokument ten prowadzi dodestabilizacji tradycyjnego modelu rodziny, legalizacji aborcji, rozbudzenia seksualnego dzieci, lansowania powszechnego dostępu do bezpłatnej antykoncepcji.

Dariusz Waśkowski