Informacja o rozliczeniu przeprowadzonej zbiórki publicznej.

wpis w: Inne inicjatywy | Comments

PUBLICZNE OGŁOSZENIE WYNIKÓW ZBIÓRKI PUBLICZNEJ Z DNIA 01.11 2013r.

Fundacja „SŁOWO” w Rumi (84-230 Rumia, ul. Derdowskiego 23) przeprowadziła 01.11.2013r. na terenie Rumi zbiórkę publiczną na podstawie decyzji Urzędu Miasta Rumia  (Ob.5311.8.2013) z  przeznaczeniem zebranych środków pieniężnych na pozyskanie funduszy na budowę Pomnika „Życia Utraconego”. Zebrano kwotę 3768 złotych z czego 82 złote przeznaczono na opłatę administracyjną za przeprowadzenie kwesty. 3686 złotych wpłacono na osobny rachunek dedykowany tej inicjatywie.